+421 915 248 188

experti na pokožku

MUDr. Michaela Dubčeková

Dermatológia je interdisciplinárna medicína. Verím tomu, že moje tri atestácie na prestížnych univerzitách na Slovensku, v Čechách a vo Francúzsku prispievajú k tomu, aby sme čo najširšiemu okruhu pacientov vedeli poskytnúť úspešnú a zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť. O to sa snažím s celým mojim tímom. Rozvoj dermatovenerológie ma núti hľadať stále širší priestor na uplatnenie svojich skúseností. Preto som založila Kožnú kliniku, ktorej ambíciou je – okrem efektívnej a úspešnej liečby kožných ochorení – aj poskytovanie služieb korektívnej dermatológie. A v neposlednom rade spájanie odborníkov z rôznych oblastí medicíny. Som rada, že môžem poskytnúť priestor aj mladším kolegom, ktorí na našej klinike pracujú.

Od detstva som túžila byť lekárkou a štúdium na UPJŠ v Košiciach mi tento sen naplnil. Po promócii ma osud zavial na Dermatovenerologickú kliniku UPJŠ, kde moje postgraduálne štúdium potvrdilo správnosť môjho rozhodnutia. Po získaní dvoch atestácií a absolvovaní pred atestačných stáží som mala jedinečnú možnosť získať skúsenosti ročným pobytom na Klinike plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, osvojiť si zručnosti dermatochirurgie, Cennou skúsenosťou bola možnosť byť členkou melanómovej komisie, kde medziodborové skúsenosti kolegov z onkológie a plastickej chirurgie mi pomáhajú dodnes. Po absolvovaní atestácie vo zvlášť úzkom obore korektívna dermatológia som pracovala ako ordinár na Dermatovenerologickej klinike FNLP V Košiciach. Od r. 2009 vediem vlastnú dermatovenerologickú ambulanciu, kde okrem práce lekára vediem so svojim teamom koordinátorov viaceré klinické skúšania ako Principal Investigator.

Spolupodieľame sa na uvedení najmodernejšej liečby pacientov s atopickým ekzémom, psoriázou, vitiligom, alopeciou, chronických venóznych ulcerácií. Popri práci som uplynulé roky pracovala ako garant študijného oboru liečebnej kozmetiky, aktívne sa zúčastňovala mnohých domácich a zahraničných konferencií. Práca ma napĺňa, ale nad všetkým je úcta k človeku, pocit užitočnosti. Platí to aj opačne: ku koncu dňa práve pacienti sú tí, ktorých osudy, postoje, statočnosť sú mi v mnohom vzorom a inšpiráciou.

Odborná prax

členka Európskej akadémie dermatovenerológie

1996 - 2009
sekundárny lekár, Kožná klinika, LF UPJŠ a FNsP, Košice
december 1997 - február 1998
I. chirurgická klinika FNsP, LF UPJŠ ,Košice, predatestačná stáž
apríl 1999 - máj 1998
školiace miesto pred KA I. st. z dermatovenerologie, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava
január 2000 - marec 2006
odborný garant Súkromnej klinike estetickej chirurgie Košice
2000
IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika VFN, Praha, Česká republika, odborná stáž

atestácia z dermatovenerologie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
január 2001 - december 2001
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FNLP, Košice, predatestačná stáž
máj 2003 - jún 2003
Service de Dermatologie, Hospital Saint Louis, 1, Av. Claude Vellefaux, Paris Cedex 10, France, odborná stáž
november 2003
IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika FNKV, Praha Česká republika, predatestačná stáž
marec 2004 - apríl 2004
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FNLP, Košice, predatestačná stáž
júl 2004 - 2009
ordinár pre Korektívnu dermatológiu, Dermatovenerologická klinika, FNLP, Košice
marec 2006 - apríl 2010
odborný garant súkromného centra korektívnej dermatológie Bratislava
január 2009 - sept 2010
dermatologická ambulancia UNBA nem.sv Cyrila a Metoda, Bratislava
2009 - 2019
dermatologická ambulancia NsP Medissimo Bratislava
september 2009 - doteraz
odborný garant dermatovenerologická ambulancia, konatel Derma therapy spol.s.r.o
1996 - 2009
sekundárny lekár, Kožná klinika, LF UPJŠ a FNsP, Košice
2014 - 2018
garant štujiného predmetu „Liečebná kozmetika“ pre ŠP Farmácia UVL a F v KE

Objednajte sa
na vyšetrenie